Bostäder

Nedanstående fastigheter förvaltar vi för SPP Pension & Försäkring AB (publ), Euroben Life & Pension DAC samt institutionella kunder utanför Storebrandkoncernen.

Stockholms län

Valsta Backe ligger nära Märsta centrum i ett område med bostäder och skolor. De fyra bostadsfastigheterna är helt nybyggda med ljus och modern standard. Bostäderna förmedlas genom Stockholms...
Sländan 6 ligger i hörnet av Astrabacken 2 och Storgatan 35 i centrala Södertälje, endast några hundra meter norr om Stortorget. Fastigheten är under projektutveckling och kommer att bli 441...

Skåne län

Kölen 1 och Tankloket 1 ligger i Limhamn, en stadsdel i västra Malmö några kilometer från centrum. Fastigheterna är under projektutveckling och kommer att bli färdigställda hyresbostäder mot slutet...
Antikvarien 1 ligger i Mariastaden, en stadsdel i nordöstra Helsingborg några kilometer från centrum. De två fastigheterna är under projektutveckling och kommer att bli färdigställda hyresbostäder...