Gröna byggnader

För våra kunder är hållbarhetsfrågorna viktiga. Vi jobbar hårt för att leva upp till detta i allt som rör de fastigheter vi förvaltar. Vi har som mål att dra ner på mängden energi som används i fastigheterna samt har ambitionen att ständigt öka vår miljökompetens och att påverka leverantörer och dig som kund att göra klimatsmarta val.

Alla fastigheter miljöcertifierade
En miljöcertifiering av en fastighet är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en fastighet anses vara. För oss är det självklart att samtliga fastigheter som vi förvaltar skall vara eller skall bli miljöcertifierade. Vi arbetar med exempelvis Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Green Building. För närvarande är drygt 80% av fastighetsbeståndet miljöcertifierat.

Sweden Green Building Council
SPP/Storebrand är medlem i Sweden Green Building Council, som är en ideell förening som verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.