Hållbarhetsrapporter

Hur skapar vi en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring? För oss är det viktigt att tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och medarbetare arbeta för en mer hållbar framtid. 

Hållbarhetsarbetet för respektive år finns sammanfattat i hållbarhetsrapporten. Rapporten finns att läsa nedan.