Gröna byggnader

För våra kunder är hållbarhetsfrågorna viktiga. Vi jobbar hårt för att leva upp till detta i allt som rör de fastigheter vi förvaltar. För oss är det en självklarhet att samtliga fastigheter har en miljöcertifiering.

Som ansvarsfull samhällsutvecklare ska vi vara med
och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle.

cert

Sweden Green Building Council

SPP/Storebrand är medlem i Sweden Green Building Council, som är en ideell förening som verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

breeam

Alla fastigheter miljöcertifierade

En miljöcertifiering av en fastighet är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en fastighet anses vara. För oss är det självklart att samtliga fastigheter som vi förvaltar skall vara eller skall bli miljöcertifierade. Vi arbetar med exempelvis Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen. För närvarande är 93 % av  fastighetsbeståndet miljöcertifierat.

Ekologisk hållbarhet

Ansvarsfullt och effektivt använda naturresurser för att inte äventyra planetens gränser och därmed vårt klimat och framtida generationers möjligheter i en ändlig värld. Bygga och förvalta med ett livscykeltänkande och främja cirkulära modeller. Bidra till ökad biologisk mångfald samt begränsa användning och spridning av miljöfarliga produkter. Skapa förutsättningar för ansvarsfull hantering av avfall genom minimering av avfall, förebygga föroreningar och se avfallet som en resurs för återanvändning och återvinning.