Hallbarhet
Långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning

Inom Storebrand Fastigheter arbetar vi med att förvalta en realinvesteringsportfölj med målet att leverera långsiktigt god avkastning till våra kunder där hållbart och ansvarsfullt ägande är givna hörnstenar.

Artboard 1
Globala hållbarhetsmål
Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål.
Artboard 2
Vår hållbarhetsstrategi
Storebrand Fastigheter förvaltar en av de mest hållbara fastighetsportföljerna i europa.
Artboard 3
Utmärkelser
Vi är mycket stolta över att ha mottagit ett flertal internationella priser för vårt hållbarhetsarbete.
Artboard 4
Gröna byggnader
För våra kunder är hållbarhetsfrågorna viktiga. Vi jobbar hårt för att leva upp till detta i allt som rör de fastigheter vi förvaltar.
Gröna byggnader
Klimatsmart fastighetsförvaltning
Vi på Storebrand Fastigheter gör alltid vårt bästa och försöker vara så klimatsmarta som möjligt.
Artboard 6
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
I mars 2018 publicerade Europeiska kommissionen en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt som...

Riktlinjer för vårt hållbarhetsarbete

Storebrand Fastigheter AB är ett dotterbolag till
Storebrand Asset Management AS.

Hållbarhet

Vi utgår från de globala målen i vårt hållbarhetsarbete. SPP Fastigheter AB (Publ) är klimatneutralt och vi köper ursprungsmärkt el. Målsättningen är att miljöcertifiera 100% av fastigheterna och vi deltar i GRESB (Global Real Estate Sustainable Benchmark) där fastighetsportföljen har tilldelats utmärkelsen Green Star.

Läs mer om Storebrandkoncernens hållbarhetsarbete här.

Kunder

Vårt hållbarhetsarbete ska ske i nära samarbete med våra samarbetspartners, hyresgäster och leverantörer. Genom en ständig dialog med dessa kan vi ömsesidigt inspirera och utmana varandra att ta nya steg mot en minskad miljöbelastning. Vi erbjuder gröna hyresavtal och tillämpar Fastighetsägarnas branschgemensamma uppförandekod.