Integritetspolicy

Allmänt

För oss på Storebrand Fastigheter AB (”Storebrand”) är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ) (”SPPF”) och är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker vid uthyrning av lägenheter, lokaler m.m. via SPPF och dess dotterbolag. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi till att alltid följa tillämplig lagstiftning om skydd för dina personuppgifter.

 

Tillämpningsområde

Denna Integritetspolicy gäller för all användning av personuppgifter som Storebrand vidtar i förhållande till hyresgäster och andra genom att köpa, investera i, låta uppföra och sälja fastigheter samt hyra ut lägenheter, lokaler m.m. via SPPF och dess dotterbolag.
Denna integritetspolicy gäller därför dig som är eller representerar en hyresgäst eller är kontaktperson hos en leverantör, samarbetspartner, investerare eller myndighet m.m samt dig som har firmateckningsrätt för en avtalspart eller liknande till oss.

 

Insamlade personuppgifter

Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du ingår hyres-, servitut- eller andra avtal med SPPF samt löpande under hyrestiden. Ibland hämtar vi även in uppgifter från andra källor såsom offentliga register (t.ex. via Skatteverket och Bolagsverket) och samarbetspartners.

För att förbättra våra webb- och apptjänster använder vi även cookies som kan innehålla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår fullständiga cookie-policy.

 

Vår användning och delning

Vi på Storebrand använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:

- Administration, ingående och fullgörande av avtal med dig samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen,
- Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam och inbjudningar till företagsevent,

- Metod- och affärsutveckling, såsom exempelvis kundnöjdhetsundersökningar,

- Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc av SPP-koncernen eller i samband med den löpande verksamheten, samt för att

- Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott.

Vi använder inte dina personuppgifter i något oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, såsom fakturaadministratörer och fastighetsförvaltare. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Storebrand Fastigheter AB, org.nr. 556801-1802

Adress:    105 39 Stockholm

E-post:    dataskyddsombud@spp.se

Telefon:    08-451 70 00

Webbplats:    http://www.storebrandfastigheter.se/