Vad gör Storebrand Fastigheter?

Storebrand Fastigheter AB är ett dotterbolag till
Storebrand Asset Management AS.

Vi investerar i fastigheter och förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ)

Vi har ett mandat från:

  • SPP Pension & Försäkring AB (publ)
  • Institutionella kunder utanför Storebrandkoncernen

Om ni är investerare och intresserade av att diskutera investeringslösningar, kontakta gärna vår VD Marita Loft.

asdasd
MSCI

MSCI Svenskt Fastighetsindex

Storebrand Fastigheter AB har anslutit det direktägda helägda innehavet i SPP Fastigheter AB till MSCI Svenskt Fastighetsindex sedan 2012. Detta index etablerades 1997 i Sverige under namnet IPD och mäter avkastningen på direkta investeringar i fastigheter som innehafts under perioden mellan två marknadsmässiga värderingar utan beaktande av belåning. För år 2021 var totalt 53 portföljer anslutna till ett marknadsvärde av 1 184 miljarder kronor.

länk till hemsida

GRESB

GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark

GRESB är en global, branschdriven organisation med nästan 200 medlemmar, där investeringarna sker inom reala tillgångar, inklusive 60 pensionsfonder. Åtagandet är att utvärdera hållbarhetsresultatet kopplat till ESG (miljömässiga och sociala faktorer samt governance). SPP Fastigheter tilldelades 2022 utmärkelsen Green Star med fem stjärnor för 2021 års verksamhet för sjätte året i rad samt blev utsett till Global Sector Leader inom kategorin Diversified.

länk till hemsida