Klimatsmart fastighetsförvaltning
Klimatsmart fastighetsförvaltning

Vi på Storebrand Fastigheter gör alltid vårt bästa och försöker vara så klimatsmarta som möjligt. Genom bland annat gröna hyresavtal kan vi tillsammans med våra hyresgäster ge ett trovärdigt bidrag till miljöarbetet inom fastighetsbranschen.

Som hyresgäst kan ni kontakta ansvarig Asset Manager för mer information. 

Hållbarhet

Vi vet även att hållbarhet är en viktig fråga för många av våra kunder och vill underlätta så mycket som möjligt för att alla ska kunna arbeta på en klimatanpassad arbetsplats.

Förnybar el

Vårt bidrag till den hållbara utvecklingen består framför allt i att minska våra koldioxid- och kväveoxidutsläpp. Det gör vi bland annat genom att förorda köp av el från förnybara källor.

 

Miljöanpassade byggmaterial

Vi försöker alltid att i möjligaste mån välja klimateffektiva och miljövänliga byggnadsmaterial.

Långsiktig energieffektivisering

Vi på Storebrand Fastigheter har som ambition att kontinuerligt öka vår miljökompetens och vår målsättning är att påverka våra kunder och leverantörer genom vårt engagemang i miljöfrågor. Vi vill inte slösa med jordens resurse i onödan och arbetar därför med att optimera energisystemen så att energiförbrukningen blir så effektiv som möjligt.