asdasd
Främjande av miljömässiga och sociala egenskaper

Inom Storebrand Fastigheter arbetar vi med att förvalta fastighetstillgångar där ett av målen är att genom investeringar främja miljömässiga egenskaper. För att uppnå detta arbetar vi löpande med att förbättra varje fastighets hållbarhetsprestanda samtidigt som vi väljer bort att investera i verksamheter som har negativ miljö- eller social påverkan enligt koncernens policy. För mer information se här.

Att arbeta med att minimera risker och att ständigt förbättra är en fundamental del i det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Dels av fastigheterna i sig, dels hur de förvaltas. För vår del handlar detta om att ständig anpassa och förbättra oss för att möta behoven.

Enligt vår policy för investeringar skall varje fastighet ha en plan för hur vi kan uppnå en bättre hållbarhetsprestanda. Detta kan exempelvis vara energiförbättring eller inköp av förnyelsebar energi.

Enligt vår miljöpolicy skall samtliga fastigheter ha en miljöcertifiering. Vi har valt att använda miljöcertifieringsverktyget Breeam In Use för fastighetsportföljen. Miljöcertifieringen är ett kvitto på fastighetens och vår förvaltnings prestanda och ger således en mätbarhet i kombination med identifierbara förbättringsområden. Att stäva efter att öka fastigheternas betyg ger således bättre kontroll på de miljörelaterade och sociala egenskaperna.

För att bevaka och följa upp kommer vi att mäta och arbeta med att sänka på portföljens energiförbrukning samt andel miljöcertifierade fastigheter.